UWAGA !

Informujemy, że mieszkańcy domów jednorodzinnych oraz osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą (instytucje), którzy do dnia dzisiejszego nie otrzymali formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pobrać druk deklaracji z Biura Obsługi Klienta – Urząd Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 lub z niniejszej strony internetowej. Przypominamy o zbliżającym się terminie złożenia deklaracji.

UWAGA !

NALEŻY ZAOKRĄGLIĆ WYLICZONĄ W DEKLARACJI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO PEŁNYCH ZŁOTYCH. Zgodnie z art. 63 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749) opłatę za gospodarowanie odpadami: „zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i…

Wypowiadanie umów na wywóz odpadów komunalnych

INFORMACJA ZE STRONY MZK SP. Z O.O. W STALOWEJ WOLI DOTYCZĄCAROZWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Miejski Zakład Komunalny informuje, że od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Stalowa zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. W nowym systemie opłatę za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy. Ustawodawca nie przewidział w związku…