Zmiany w sprawie opłat za odpady komunalne od 01.02.2015.

Od 1.01.2015 do 31.01.2015 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują takie same jak w roku 2014.   Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr III/23/14 zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązuje od 01.02.2015.    Wprowadza się następujące zmiany: nieruchomości zamieszkałe – 4,50 zł od mieszkańca na miesiąc za odpady segregowane.  …

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2015

W zakładce Gospodarka odpadami / ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH https://odpady.stalowawola.pl/odbior-odpadow-komunalnych/ jest już dostępny nowy harmonogram  zbiórki – odpadów mokrych i suchych w budownictwie wielorodzinnym, jednorodzinnym i na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz zbiórka – odpadów surowcowych obowiązujący w 2015 roku na terenie Gminy Stalowa Wola.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Szanowni Państwo ! Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli zwraca się z prośba do mieszkańców miasta o zgłaszanie nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów komunalnych, powstawaniem nielegalnych składowisk odpadów oraz ich podrzucaniem. Prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 15 643 35 86            lub przesyłanie zgłoszenia na adres mailowy czolopa@stalowawola.pl.

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli informuje o dodatkowym terminie odbioru odpadów zielonych. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli w dniach 27 i 28 listopada b.r. przeprowadzi dodatkowy (nieobjęty harmonogramem) odbiór odpadów zielonych z terenu miasta Stalowej Woli. 27 listopada (czwartek) prowadzony będzie odbiór odpadów zielonych na osiedlach: MŁODYNIE,…

System monitorowania odbioru oraz identyfikacji worków z odpadami za pomocą etykiet z kodami kreskowymi

Informujemy Państwa, że Gmina Stalowa Wola wdrożyła system monitorowania odpadów oraz identyfikacji worków na odpady za pomocą etykiet z kodami kreskowymi. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy. Pakiety z kodami kreskowymi dostarczane są do mieszkańców domków jednorodzinnych przez…

 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami: Nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat) 7,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane. 10,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.  Nieruchomości niezamieszkałe: (iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki opłaty za dany pojemnik): Rodzaj pojemników w których gromadzone są odpady W przypadku zbierania…

UWAGA

Szanowni Państwo !!! W dniu 15 sierpnia 2013 upływa termin pierwszej wpłaty ” opłaty śmieciowej” za miesiąc lipiec. Informujemy że:                                                                    właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej (domy) dokonują wpłat na wskazany poniżej numer konta. Wysokość opłaty powinna być zgodna ze złożoną w Urzędzie Miasta deklaracją, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje etc.) na których powstają odpady…

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, począwszy od lipca 2013 r. Dopuszcza się możliwość uiszczania z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za rok kalendarzowy do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, za półrocze roku kalendarzowego – do dnia 15…

UWAGA

Podmioty, które nie posiadają żadnych pojemników na zbieranie odpadów proszone są o zgłaszanie tego faktu do Miejskiego Zakładu Komunalnego Stalowa Wola Sp. z o.o. Telefon 15 842-34-11 w.330 lub 600 614 826