Terminy odbioru odpadów zmieszanych nie ulega zmianie, odbywa się na dotychczasowych zasadach, co dwa tygodnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 15 842 09 58