Deklaracje 2015

Uprzejmie informujemy, że nie ma obowiązku składania z dniem 1 stycznia 2015 r. nowych deklaracji, jeżeli nie ulegnie zmianie:   właściciel nieruchomości stan osobowy na nieruchomości sposób zbierania odpadów (selektywne / nieselektywne)

Stawki za styczeń 2015 roku – bez zmian

Od 1.01.2015 do 31.01.2015 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują takie same jak w roku 2014 tj.: Nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat) 7,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane. 10,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.  Nieruchomości niezamieszkałe: (iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki…

Zmiany w sprawie opłat za odpady komunalne od 01.02.2015.

Od 1.01.2015 do 31.01.2015 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują takie same jak w roku 2014.   Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr III/23/14 zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązuje od 01.02.2015.    Wprowadza się następujące zmiany: nieruchomości zamieszkałe – 4,50 zł od mieszkańca na miesiąc za odpady segregowane.  …