Podmioty, które nie posiadają żadnych pojemników na zbieranie odpadów proszone są o zgłaszanie tego faktu do Miejskiego Zakładu Komunalnego Stalowa Wola Sp. z o.o.

Telefon 15 842-34-11 w.330 lub 600 614 826