Gospodarka odpadami na terenie Gminy Stalowa Wola realizowana jest w oparciu o dokumenty prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, Polsce oraz na terenie Gminy Stalowa Wola. Obowiązująca klasyfikacja akt  prawnych zgodnie z Konstytucją RP przebiega wg podanej niżej kolejności:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ratyfikowane umowy międzynarodowe,
  • Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej,
  • Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy,
  • Rozporządzenia,
  • Akty prawa miejscowego.