Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

20.10.2023 r.  Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na dzień 7 lutego 2023 r Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowej Woli na dzień 06.07.2022 r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na dzień 28.04.2022 r.  

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stalowej Woli

2023 WNIOSEK-ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 2023 WNIOSEK-ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH edytowalny Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Jednostka prowadząca sprawę Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Stalowej Woli Wolności 7 37-450 Stalowa Wola…

Zachęcamy do kompostowania!

Zachęcamy do kompostowania!

  PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIE Nawet 50% naszych odpadów komunalnych stanowią odpady organiczne, które wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.  Kompostując ograniczamy ilość zmieszanych odpadów komunalnych, których zagospodarowanie jest bardzo kosztowne a zyskujemy nieoceniony kompost- nawóz na swoje przydomowe grządki.  Przygotowanie wartościowego kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków.   Co to są odpady biodegradowalne…

Dzikie wysypiska – niebezpieczny problem

Niekontrolowane, nielegalne wysypiska, zwane „dzikimi” nie posiadają określonej prawem definicji. To miejsca, w których nielegalnie składowane lub porzucane są odpady.  „Dzikie wysypiska” są miejscami niebezpiecznymi i nieprzystosowanymi do składowania odpadów, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska i dla człowieka. Porzucone w przypadkowych miejscach odpady prowadzą do zanieczyszczenia środowiska, w tym także wód gruntowych.   Zagrożenia płynące z powstawania nielegalnych wysypisk śmieci niosą…