W zakładce Gospodarka odpadami / ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH https://odpady.stalowawola.pl/odbior-odpadow-komunalnych/ jest już dostępny nowy harmonogram  zbiórki – odpadów mokrych i suchych w budownictwie wielorodzinnym, jednorodzinnym i na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz zbiórka – odpadów surowcowych obowiązujący w 2015 roku na terenie Gminy Stalowa Wola.