RokPoziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowaniaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkłaOsiągnięty poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
2012TR= 78,5 %
(ograniczenie o 21,5%)
32%98.48%
2013TR= 45,24 %
(ograniczenie o 54,76%)
56.8%100%
2014TR= 4,11 %
(ograniczenie o 95,89%)
31%100%
2015TR= 6,16 %
(ograniczenie o 50%)
37%100%
2016(ograniczenie o 0%)51%99,80%
2017TR= 0 %
Ograniczenie o 50 %
49,90%99,90%
2018ograniczenie o 13,9%60,60%99,75%