Szanowni Państwo !!!

W dniu 15 sierpnia 2013 upływa termin pierwszej wpłaty ” opłaty śmieciowej” za miesiąc lipiec. Informujemy że:                                                                   

  • właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej (domy) dokonują wpłat na wskazany poniżej numer konta. Wysokość opłaty powinna być zgodna ze złożoną w Urzędzie Miasta deklaracją,
  • właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje etc.) na których powstają odpady komunalne dokonują wpłat na wskazany poniżej numer konta.Wysokość opłaty powinna być zgodna ze złożoną w Urzędzie Miasta deklaracją,
  • właściciele mieszkań, mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej (bloki) dokonują wpłat na zasadach wskazanych przez zarządców nieruchomości. Na zarządcach spoczywa ustawowy obowiązek pobrania opłat od mieszkańców i terminowego wniesienia opłaty do Urzędu Miasta, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

numer konta : PKO Bank Polski 74 1020 4913 0000 9402 0118 1262