Formularze deklaracji są dostępne w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 9 pokój nr 2.

Istnieje możliwość pobrania  deklaracji w formie elektronicznej ze strony www.odpady.stalowawola.pl.

Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani są  właściciele domów jednorodzinnych, firmy oraz instytucje. W zabudowie wielolokalowej deklarację składa Zarządca, odrębnie dla każdego budynku.