UWAGA

Szanowni Państwo !!! W dniu 15 sierpnia 2013 upływa termin pierwszej wpłaty ” opłaty śmieciowej” za miesiąc lipiec. Informujemy że:                                                                    właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej (domy) dokonują wpłat na wskazany poniżej numer konta. Wysokość opłaty powinna być zgodna ze złożoną w Urzędzie Miasta deklaracją, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje etc.) na których powstają odpady…