Od 1.01.2015 do 31.01.2015 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują takie same jak w roku 2014.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr III/23/14 zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązuje od 01.02.2015. 

 

Wprowadza się następujące zmiany:

nieruchomości zamieszkałe

4,50 zł od mieszkańca na miesiąc za odpady segregowane.

 

nieruchomości niezamieszkałe

W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny :

1) 5 zł za pojemnik o pojemności 0.06 m3,

2) 8 zł za pojemnik o pojemności 0.12 m3,

3) 14 zł za pojemnik o pojemności 0.24 m3,

4) 67 zł za pojemnik o pojemności 1.1 m3,

5) 130 zł za pojemnik o pojemności 2.2 m3,

6) 520 zł za pojemnik o pojemności 7.0 m3,

7) 650 zł za pojemnik o pojemności 9.0 m3,

8) 700 zł za pojemnik o pojemności 10.0 m3.