PODCZAS WAKACJI PAMIĘTAJ O SEGREGACJI !!!

PIKNIK EKOLOGICZNY połączony ze zbiórką funduszy na wypoczynek letni dla dzieci z Domu Dziecka  Zapraszamy wszystkich mieszkańców na pierwszy stalowowolski piknik ekologiczny, który odbędzie się 4 lipca 2015r. na terenie obiektów MOSiR przy ul. Hutniczej 10. Liczymy na bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami naszego miasta, aby przekazać im dużą dawkę wiedzy z zakresu ekologii i segregacji odpadów.…

Deklaracje 2015

Uprzejmie informujemy, że nie ma obowiązku składania z dniem 1 stycznia 2015 r. nowych deklaracji, jeżeli nie ulegnie zmianie:   właściciel nieruchomości stan osobowy na nieruchomości sposób zbierania odpadów (selektywne / nieselektywne)

Stawki za styczeń 2015 roku – bez zmian

Od 1.01.2015 do 31.01.2015 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują takie same jak w roku 2014 tj.: Nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat) 7,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane. 10,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.  Nieruchomości niezamieszkałe: (iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki…

Zmiany w sprawie opłat za odpady komunalne od 01.02.2015.

Od 1.01.2015 do 31.01.2015 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują takie same jak w roku 2014.   Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr III/23/14 zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązuje od 01.02.2015.    Wprowadza się następujące zmiany: nieruchomości zamieszkałe – 4,50 zł od mieszkańca na miesiąc za odpady segregowane.  …

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2015

W zakładce Gospodarka odpadami / ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH https://odpady.stalowawola.pl/odbior-odpadow-komunalnych/ jest już dostępny nowy harmonogram  zbiórki – odpadów mokrych i suchych w budownictwie wielorodzinnym, jednorodzinnym i na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz zbiórka – odpadów surowcowych obowiązujący w 2015 roku na terenie Gminy Stalowa Wola.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Szanowni Państwo ! Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli zwraca się z prośba do mieszkańców miasta o zgłaszanie nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów komunalnych, powstawaniem nielegalnych składowisk odpadów oraz ich podrzucaniem. Prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 15 643 35 86            lub przesyłanie zgłoszenia na adres mailowy czolopa@stalowawola.pl.

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli informuje o dodatkowym terminie odbioru odpadów zielonych. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli w dniach 27 i 28 listopada b.r. przeprowadzi dodatkowy (nieobjęty harmonogramem) odbiór odpadów zielonych z terenu miasta Stalowej Woli. 27 listopada (czwartek) prowadzony będzie odbiór odpadów zielonych na osiedlach: MŁODYNIE,…

System monitorowania odbioru oraz identyfikacji worków z odpadami za pomocą etykiet z kodami kreskowymi

Informujemy Państwa, że Gmina Stalowa Wola wdrożyła system monitorowania odpadów oraz identyfikacji worków na odpady za pomocą etykiet z kodami kreskowymi. Znakowanie kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami oraz pozwolić na monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całej gminy. Pakiety z kodami kreskowymi dostarczane są do mieszkańców domków jednorodzinnych przez…

 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami: Nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat) 7,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane. 10,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.  Nieruchomości niezamieszkałe: (iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki opłaty za dany pojemnik): Rodzaj pojemników w których gromadzone są odpady W przypadku zbierania…

UWAGA

Szanowni Państwo !!! W dniu 15 sierpnia 2013 upływa termin pierwszej wpłaty ” opłaty śmieciowej” za miesiąc lipiec. Informujemy że:                                                                    właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej (domy) dokonują wpłat na wskazany poniżej numer konta. Wysokość opłaty powinna być zgodna ze złożoną w Urzędzie Miasta deklaracją, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje etc.) na których powstają odpady…