Uprzejmie informujemy, że nie ma obowiązku składania z dniem 1 stycznia 2015 r. nowych deklaracji, jeżeli nie ulegnie zmianie:
 
  • właściciel nieruchomości
  • stan osobowy na nieruchomości
  • sposób zbierania odpadów (selektywne / nieselektywne)