Od 1.01.2015 do 31.01.2015 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują takie same jak w roku 2014 tj.:

Nieruchomości zamieszkałe: (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłat)

  • 7,00 zł od mieszkańca na miesiąc – odpady segregowane.
  • 10,00 zł od mieszkańca za miesiąc –odpady niesegregowane.

 Nieruchomości niezamieszkałe: (iloczyn ilości pojemników, ilości wywozów w miesiącu i stawki opłaty za dany pojemnik):

Rodzaj pojemników w których gromadzone są odpady

W przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób selektywny:

W przypadku zbierania i odbierania  odpadów w sposób nieselektywny:

60l

6,00 zł

8,00 zł

120l

9,00 zł

11,00 zł

240l

15,00 zł

18,00 zł

1100l

69,00 zł

83,00 zł

2200l

138,00 zł

165,00 zł

7 000l (KP-7)

525,00 zł

630,00 zł

9 000l (KP-9)

675,00 zł

810,00 zł

10 000 (KP – 10)

750,00 zł

900,00 zł