Informacja dla przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Stalowej Woli

Zgodnie z art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), zmienionej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), kwartalne sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub…

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

29.12.2023 Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 20.10.2023 r.  Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na dzień 7 lutego 2023 r Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stalowej Woli na dzień 06.07.2022 r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie…

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stalowej Woli

2023 WNIOSEK-ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 2023 WNIOSEK-ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH edytowalny Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Jednostka prowadząca sprawę Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Stalowej Woli Wolności 7 37-450 Stalowa Wola…

Zachęcamy do kompostowania!

Zachęcamy do kompostowania!

  PRZYDOMOWE KOMPOSTOWNIE Nawet 50% naszych odpadów komunalnych stanowią odpady organiczne, które wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.  Kompostując ograniczamy ilość zmieszanych odpadów komunalnych, których zagospodarowanie jest bardzo kosztowne a zyskujemy nieoceniony kompost- nawóz na swoje przydomowe grządki.  Przygotowanie wartościowego kompostu wymaga jednak odrobinę chęci i spełnienia odpowiednich warunków.   Co to są odpady biodegradowalne…