„Kochasz dzieci – nie pal śmieci!” – o czystym powietrzu

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, Filia Nr 1 prowadził zajęcia edukacyjne skierowane dla uczniów szkół podstawowych klas II-III w Stalowej Woli. Prezentacja o tematyce „ Czyste powietrze – tym kiedyś oddychano” była skierowana dla uczniów Szkół Podstawowych nr 2 i nr…

Kontrole palenisk domowych w Gminie Stalowa Wola

Kontrole palenisk domowych w Gminie Stalowa Wola   Urząd Miasta Stalowej Woli informuje, iż na terenie gminy Stalowa Wola będą przeprowadzone kontrole kotłów, pieców i palenisk domowych. Kontrole przeprowadzą pracownicy Urzędu Miasta, upoważnieni przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli na podstawie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Przedmiotem kontroli będzie przestrzeganie zapisów Uchwały antysmogowej z…

14 listopada- Dzień Czystego Powietrza

Dzień Czystego Powietrza. Czy wiesz, czym oddychasz?   Już 14 listopada będziemy obchodzić Dzień Czystego Powietrza. To doskonała okazja, żeby zapoznać się z tematem, który dotyczy każdego z nas. W rankingu na najgorszą jakość powietrza Polska obecnie znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej, zajmując szóste miejsce. A alarmującym jest fakt, że prawie jedną trzecią…

RAZEM POSRZĄTAMY STALOWĄ WOLĘ

22 kwietnia świętujemy Dzień Ziemi.  Z tej okazji 20 i 27 kwietnia 2023 roku Gmina Stalowa Wola wraz z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. organizuje akcje sprzątania świata pn. RAZEM POSRZĄTAMY STALOWĄ WOLE, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej poprzez promowanie nie śmiecenia i zmniejszania negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Do udziału akcji sprzątania zapraszamy…

Informacja dla przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Stalowej Woli

Zgodnie z art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), zmienionej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549), kwartalne sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub…