Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, Filia Nr 1 prowadził zajęcia edukacyjne skierowane dla uczniów szkół podstawowych klas II-III w Stalowej Woli. Prezentacja o tematyce „ Czyste powietrze – tym kiedyś oddychano” była skierowana dla uczniów Szkół Podstawowych nr 2 i nr 3 Stalowej Woli. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, przyczyn powstawania smogu oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Przedstawiona forma informacji ilustrowała bardzo ciekawą prezentację dotyczącą omawianego tematu. W trakcie zajęć odbyła się pogadanka edukacyjna na temat ochrony powietrza w Gminie Stalowa Wola oraz segregacji odpadów. Pani Naczelnik Patrycja Jędruch omówiła w dość precyzyjny sposób, metodę prowadzania kontroli terenowych, zasady pobierania próbek i sposoby badania popiołu oraz drewna. Omówiła pojęcie recyklingu, co zapewne ukształtowano świadomość segregacji odpadów wśród uczniów. Podczas zajęć dzieci wykazały się bardzo dużym zainteresowaniem przedstawioną tematyką.

Kierownik Mirosław Ofiara – Filii Nr 1, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli zaprezentował pokaz licznych doświadczeń, które przybliżyły dzieciom pojęcie smogu oraz zanieczyszczenie powietrza. Uczestnikom zajęć rozdano materiały edukacyjne w formie książek popularnonaukowych ufundowanych przez Prezydenta Miasta Lucjusza Nadbereżnego.