W związku z sytuacją epidemiczną, mając na względzie bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz minimalizację możliwości przenoszenia się wirusa – informujemy o zamknięciu na czas epidemii Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, przy ulicy COP 38 – Rupieciarnia 2. Odpady problematyczne można przywozić codziennie do Rupieciarni, przy ulicy 1-go Sierpnia 18A, w godzinach od.10.00 do 18.00 oraz w soboty od.8.00 do 16.00. Kontakt: (15) 843 55 50. Prosimy jednocześnie o stosowanie się do wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, które określają że na placu zakładu mogą znajdować się jednocześnie tylko dwa pojazdy.