W dniu 02.03.2017r. pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami udali się z wizytą do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „TĘCZA”.

W związku realizowanym przez Świetlicę projektem edukacyjno – proekologicznym „RECYKLINGOWY ZAWRÓT GŁOWY” pracownicy Wydziału starali się przybliżyć dzieciom oraz młodzieży tematykę związaną z potrzebą segregacji odpadów, ich przetwarzaniem oraz możliwością ich ponownego wykorzystania – recyklingiem.

Dzieci oraz młodzież biorąca udział w zajęciach wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem oraz wiedzą na temat selektywnej zbiórki odpadów w naszym mieście.

IMG_20170302_142748 IMG_20170302_142828 IMG_20170302_142849 IMG_20170302_143015 IMG_20170302_143053 IMG_20170302_143401