Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Stalowej woli rozszerza podjęte działania
w kierunku promowania selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w naszym mieście. W związku
z powyższym zakupiono 220 szt. tablic informacyjnych na temat zasad postępowania z wybranymi rodzajami odpadów m.in. gruzem, odpadami wielkogabarytowymi czy opakowaniami tekturowymi.

Dodatkowo zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Stalowa Wola na właścicielach osób utrzymujących zwierzęta domowe ciążą określone obowiązki. W związku z sugestiami mieszkańców i uwagami ze strony Rady Miejskiej w Stalowej Woli na tablicach zamieszczono również informacje dotyczące zasad utrzymywania zwierząt domowych.

Tablice zostały wykonane ze spienionego PC i są odporne na działanie UV. Docelowo tablice zostaną zainstalowane przy wszystkich zbiorczych punktach gromadzenia odpadów. Jest to kolejny krok w kierunku zwiększenia świadomości mieszkańców i zachęcenia do udoskonalenia naszych nawyków związanych z podziałem wytwarzanych w naszych domach odpadów.

 

IMG_20161219_084842