„Ziemia nie należy do człowieka – człowiek należy do Ziemi.

                                                                 Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.

                                                          Człowiek nie utkał pajęczyny życia , jest nitką w tej pajęczynie,

                                                                        niszcząc pajęczynę życia – niszczy samego siebie.

 

Uśmiech dziecka radością nas wszystkich” – pod takim hasłem odbył się piknik rodzinny na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 12 w Stalowej Woli. Impreza miała miejsce 8 czerwca 2016 roku od godziny 16.00 do 21.00.

Podczas pikniku został ogłoszony konkurs plastyczno – ekologiczny  „Drugie życie papieru.” Celem konkursu było i jest uświadomienie udziału człowieka w zaśmiecaniu naszej planety , a w szczególności marnowaniu  papieru – który może mieć drugie życie .

Skierowanie akcji do dzieci i ich rodziców ma na celu uświadomienie, potrzeby ochrony środowiska w którym żyjemy, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za jego stan, a także zrozumienie jak ważne jest oszczędne gospodarowanie papierem.   

1

Podczas  konkursu rodzice wraz z dziećmi wykonali obrazy wykorzystując zużyty papier.

2

Zaproponowane twórcze działania na pewno spełniły cele pro ekologiczne.

3

Praca plastyczna wykonywana często rodzinnie była bardzo pomysłowa nikt nie chciał korzystać z przygotowanych wzorów. Dorośli przekonali się, że z własnym dzieckiem można prowadzić kreatywne działania a jednocześnie przemycać treści pro ekologiczne dotyczące ochrony środowiska. W tm przypadku poszanowania papieru

4

Duma z wykonanych prac była duża. Dzieci cieszyły się ze mogły pobawić się z mamą, tatą. Dorośli stwierdzili, że powrót do lat dzieciństwa jest naprawdę bardzo fajnym doświadczaniem.

5

Dzięki tym kreatywnym działaniom pro ekologicznym został wytworzony klimat bliskości, miłości i akceptacji.

6

Wszyscy uczestnicy pikniku mogli podziwiać piękne prace plastyczne wykonanez papieru który miał pojechać na makulaturę.

7

Każdy uczestnik konkursu otrzymał piękną nagrodę  w postaci gry dydaktycznej. Wszyscy stwierdzili, że ten czas z własnym dzieckiem to były bezcenne chwile które trzeba kontynuować i nie należy zapominać o wpajaniu w młode pokolenie dbałości o naszą planetę ziemię.