24 kwietnia 2018 roku w Przedszkolu nr 4 w Stalowej Woli o profilu ekologiczno – zdrowotnym odbył się uroczysty finał X Wojewódzkiego, XIV Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. „Przedszkolaków dobre rady na złe odpady” pod hasłem „Twórcze przedszkolaki”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2004 czyli dokładnie 14 lat temu. Jej pomysłodawczynią była Dyrektor Przedszkola nr 4 Pani Maria Zubrzycka.

W tym roku w konkursie udział wzięło 16 przedszkoli z powiatu stalowowolskiego. Głównym zadaniem przedszkolaków było wykonanie gier ekologicznych z różnego rodzaju odpadów. Dzieci wykazały się ogromną pomysłowością oraz zdolnościami plastycznymi o czym świadczyła jakość prac, które można było oglądać podczas finału konkursu w Przedszkolu nr 4. Podczas gali finałowej przedszkolaki przygotowały część artystyczną prezentując przy tym ogromną wiedzę na temat segregacji odpadów oraz ochrony środowiska. Następnie Pan Witold Tutak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami wraz z Panią Haliną Wołos – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli wręczyli każdemu z przedszkoli biorących udział w konkursie dyplom, puchar oraz kosze z grami o tematyce ekologicznej.

Konkurs organizowany przez Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli w znaczący sposób przyczynia się do zwiększania świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Warto wspomnieć również o tym, że podczas wszystkich edycji konkursu zebrano 3 tony i 803,50 kg puszek aluminiowych i 5 ton 782 kg baterii.