28 czerwca 2018 roku odbył się piknik sportowo – rekreacyjny w Chłopskiej Woli w Karczmie „ Zacisze” dla Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz ich Rodzin i Przyjaciół. Współorganizatorem Pikniku było Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych PODLEŚNA ze Stalowej Woli.

Był to czas podsumowania Programu z zakresu edukacji ekologicznej Jestem EKO „Chronię środowisko lokalne” – program z zakresu edukacji ekologicznej dla Uczestników Warsztatu Terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli

Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbywały się od 01.04.2018 do 28.06.2018. Działania w formie zadań kierowane były do Uczestników Warsztatu podzielonych na grupy terapeutyczne w II kwartale 2018 roku a realizowane zadania dokumentowane były na tablicy i punktowane. Podobnie rejestrowane były i punktowane indywidualne osiągnięcia wszystkich Uczestników Warsztatu.

Uczestnicy Warsztatu podczas realizacji programu zapoznali się z zagrożeniami, jakie pojawiają się przy wypalaniu traw i jak bardzo szkodzą środowisku naturalnemu, z którego korzystamy. Poznali bogactwo fauny i flory tworzącej ekosystemy pól i łąk. Wiedzą, że przez zwykły gest i nawyk segregowania odpadów, zgłaszania zagrożeń odpowiednim służbom możemy przyczynić się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Wynikiem realizowanego programu jest większa świadomość i odpowiedzialność za ochronę środowiska. Powstało również wiele prac plastycznych obrazujących bogactwo i wyjątkowość ekosystemów polnych i łąkowych oraz plakatów dotyczących nielegalnego wypalania traw i nieużytków.

Dla osób biorących udział w realizacji programu Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Stalowej Woli przygotował pamiątkowe dyplomy i upominki oraz nagrody, które sprawiły wiele radości. Wręczyli je obecni na Pikniku: Pan Witold Tutak Naczelnik Wydziału UM oraz Pani Danuta Stanielewicz – Zastępca Dyrektora MOPS w Stalowej Woli.

Rozgrywano konkurencje piknikowe: bieg z jajkiem, strzelanie do celu, przeciąganie liny, skakanki, turniej szachowy i warcabowy, rzut do celu, rzut ringo, „łowienie rybek” w balii. Były tańce integracyjne, ciasto i lody dla ochłody oraz wspólne biesiadowanie przy grillu.