16 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się podsumowanie 9 edycji zbiórki surowców wtórnych. Konkurs zbiórki makulatury i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowany jest wspólnie przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz Miejski Zakład Komunalny. W IX edycji konkursu placówki biorące udział w konkusie zebrały łącznie 27 ton surowców wtórnych w tym 21 tysięcy kg makulatury, blisko 5 tysięcy kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 2 tony nakrętek. W konkursie udział wzięły placówki przedszkolne, szkoły podstawowe oraz takie placówki jak Stowarzyszenie Oratorium, Dom Dziecka im. Brata Alberta, Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy MOP w Stalowej Woli.

Wyniki konkursu zbiórki makulatury przedstawiają się następująco:

Grupa konkursowa – przedszkole

 1. Przedszkole Nr 7 – 26,36 kg/dziecko
 2. Przedszkole nr 5 – 15,93 kg/dziecko
 3. Przedszkole Nr 4 – 9,08 kg/dziecko
 4. Przedszkole nr 18 – 8,60 kg/dziecko
 5. Przedszkole nr 10 – 8,54 kg/dziecko
 6. Przedszkole nr 12 – 2,80 kg/dziecko

Grupa konkursowa – szkoły podstawowe

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – 3,94 kg/ucznia
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – 3,23  kg/ucznia
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2,65 kg/ucznia

Grupa konkursowa – gimnazjum/szkoły średnie

 1. Zespół Szkół Nr 6 – 15,01 kg/ucznia
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – 0,60 kg/ucznia

Grupa konkursowa – pozostałe placówki

 1. Stowarzyszenie „Oratorium” – 43,88 kg/osobę
 2. Dom Dziecka Ochronka im. Brata Alberta – 19.33 kg/osobę
 3. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych – 16,11 kg/osobę

Wyniki konkursu zbiórki ZSEE:

Grupa konkursowa – przedszkola

 1. Przedszkole Nr 18 – 2,88 kg/dziecko

Grupa konkursowa – szkoły podstawowe

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – 1,30 kg/ucznia

Grupa konkursowa – gimnazjum/szkoły średnie

 1. Zespół Szkół Nr 6 – 7,37 kg/ucznia

Grupa konkursowa – pozostałe placówki

 1. Stowarzyszenie „Oratorium” – 39,79 kg/osobę

Wyniki konkursu zbiórki plastikowych nakrętek:

 • PSP nr 4 – 0,85 kg nakrętek /osobę
 • Przedszkole Nr 12 – 2 kg/osobę
 • ZSS nr 6 – 0,89 kg/osobę
 • Oratorium – 2,74 kg/osobę

Przyznana została również nagroda specjalna dla Warsztatów Terapii Zajęciowych przy MOPS w Stalowej Woli. Oddali oni rekordową ilość makulatury a było to plisko 50 kg na uczestnika.

W związku z tym, że obecnie trwa X jubileuszowa edycja konkursu do udziału zapraszamy wszystkie placówki w tym również placówki opiekuńcze WTZ czy świetlice socjoterapeutyczne.