Pakiet Wsparcia dla Gospodarki Stalowej Woli – miejski priorytet zawiera także optymalizację kosztów stalowowolskich firm w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Proponowana inicjatywa obejmuje korektę w trybie nadzwyczajnym deklaracji „odpadowych” i wynikających z nich opłat.  

Każda z firm lub instytucji, która na skutek pandemii koronawirusa była zmuszona tymczasowo zawiesić, bądź ograniczyć swoją działalność ze względów bezpieczeństwa lub odnotowała znaczący spadek obrotów ma możliwość złożenia tymczasowych korekt deklaracji „odpadowych” – zmniejszających liczbę pojemników, bądź deklaracji zerujących, po których nie będą naliczane opłaty.

Dotyczy to wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a w szczególności lokali wykorzystywanych przez: restauracje, hotele, szkoły, obiekty sportowe i rekreacyjne, salony fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre punkty handlowe.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Stalowej Woli, cały czas prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmująca 5 frakcji, co oznacza, że dla każdej z frakcji należy dysponować odpowiednim pojemnikiem.

Po dokonanej korekcie deklaracji Miejski Zakład Komunalny odbierający odpady zabierać będzie jedynie ilość odpadów adekwatną do ustalonej. Dlatego należy rozważnie ocenić sytuację i zapotrzebowanie na usługi w zakresie gospodarki odpadami. – W tych szczególnych okolicznościach musimy bardzo odpowiedzialnie podchodzić do wszystkich aspektów funkcjonowania miasta. Nie możemy dopuścić do nagromadzenia odpadów w altanach i na ulicach, choćby ze względów sanitarnych – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli. W momencie wznowienia działalności lub zwiększenia skali działalności należy ponownie skorygować deklarację „odpadową”.

W Urzędzie Miasta obowiązuje zasada obsługi zdalnej (ze szczególnymi wyjątkami), dlatego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 15 643 34 94 lub 15 643 35 87 bądź mailowy z pracownikami Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (e-mail: pzurawska@stalowawola.pl / agorczyca@stalowawola.pl / aobszynski@stalowawola.pl). Ponadto wszystkie wątpliwości odnośnie skali ograniczania pojemników warto skonsultować przed złożeniem korekty deklaracji „odpadowych”.

Formularz deklaracji do pobrania znajduje się na stronie www.odpady.stalowawola.pl w sekcji dokumenty. Ze względu na wyjątkową sytuację, druk deklaracji należy nadać pocztą tradycyjną lub wrzucić do specjalnej skrzynki korespondencyjnej ustawionej w budynku przy ul. Wolności 7.

Dodatkowo do miejskiej infolinii – 800 696 001 – podłączony został specjalny numer do pracownika Urzędu Miasta, który pomoże przedsiębiorcom w problematycznych kwestiach.