16 maja 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczy pn. „Młodzi Przyrodnicy”. W konkursie udział wzięli uczniowie PSP
nr 4 w Stalowej Woli, PSP nr 5 w Stalowej Woli, PSP nr 12 w Stalowej Woli oraz uczniowie ze szkoły podstawowej w Rzeczycy Długiej oraz Skowierzyna.

Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z testem przyrodniczym, którego tematyka związana była również z selektywną zbiórka odpadów komunalnych. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych. Po zakończonym teście uczniowie klas II i III szkoły podstawowej nr 5 w Stalowej Woli przygotowali ekologiczny pokaz mody oraz krótka inscenizacje dotyczącą zaśmiecania lasów, rzek oraz konieczności selektywnej zbiórki odpadów.

W konkursie:

  • I miejsce zajęła – PSP nr 4 w Stalowej Woli
  • II miejsce zajęła – PSP w Rzeczycy Długiej
  • III miejsce zajęła – PSP nr 5 w Stalowej Woli.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY !

DSC_0005 DSC_0011 DSC_0016 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0049