Święty Mikołaj i selektywna zbiorka odpadów.

Jednym z zadań Gminy Stalowa Wola jest promowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wychodząc naprzeciw tym działaniom, Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Stalowa Wola kontynuuje zaplanowane działania, polegające na  zakupie i rozlokowaniu ponad 80 sztuk trójkomorowych pojemników metalowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 40 pojemników na zużyte baterie. Pojemniki zostaną ustawione wewnątrz budynków…