Jednym z zadań Gminy Stalowa Wola jest promowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wychodząc naprzeciw tym działaniom, Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Stalowa Wola kontynuuje zaplanowane działania, polegające na  zakupie i rozlokowaniu ponad 80 sztuk trójkomorowych pojemników metalowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 40 pojemników na zużyte baterie. Pojemniki zostaną ustawione wewnątrz budynków szkół oraz obiektów użyteczności publicznej.

Ochrona środowiska może być realizowana poprzez zwiększenie stopnia segregacji i odzysku odpadów komunalnych. Naszym nadrzędnym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Służą temu m.in. konkursy organizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami wraz z partnerami oraz wyposażenie instytucji w pojemniki do zbiórki selektywnej.

Wyposażenie szkół w nowe pojemniki pozwoli wyrobić nawyki segregowania śmieci wśród dzieci. Wzmacnianie odpowiednich zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu rozbudzi poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy, pracujemy i uczymy się.

Z inicjatywy Gminy Stalowa Wola zakupiono 80 nowoczesnych metalowych pojemników przeznaczonych do zbiórki selektywnej na papier, plastik i szkło.

Bez tytułuPojemniki opatrzono naklejką prezentującą zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Bez tytułukhhuMając na uwadze konieczność wydzielenia z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych w postaci baterii zostanie rozdysponowane ok. 40 pojemników PE koloru zielonego na zużyte baterie

jop

Cieszymy się, że sprawne przeprowadzenie procedury zamówienia i dostarczenia pojemników przez producentów pozwoliło nam na przeprowadzenie akcji Gminy Stalowa Wola wspólnie z świętym Mikołajem który w dniu 07.12.2015 pomagał dostarczać pojemniki do pierwszych szkół i przedszkoli.

P1140180 P1140200 P1140201 P1140217 P1140296