Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337) od dnia 1 stycznia 2016 r. do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej obowiązuje wzór UPL-1P.

Druk mogą Państwo pobrać tutaj https://odpady.stalowawola.pl/wp-content/uploads/UPL-1P-1-Pe%C5%82nomocnictwo-do-podpisywania-deklaracji-sk%C5%82adanej-w-postaci-papierowej-1.pdf

Jednocześnie informujemy, że udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta –

06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

Bank PKO BP Oddział

w Stalowej Woli

 

Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowe można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.