Urząd Miasta Stalowa Wola                                                                                                                                                                

Wydział Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska

ul. Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola

tel.: 15- 643-35-86-insp. Celina Żołopa.   

REJESTR DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

 

Lp.

 

Firma, oznaczenie siedziby, adres / imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy

 

NIP

 

REGON

 

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

 

Numer rejestrowy / data wpisu

 

 

1.

 

„TOI TOI POLSKA” Sp. z o.o.

 ul. Płochocińska 29

 03-044 Warszawa

 

 

118-00-42-784

 

010336146

 

20 03 04

 

GK-IV/2-7050.05.2009/

z dn. 28.09.20009

 

2.

 

LACH Paweł

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

 

 

865-224-94-45

 

180022545

 

20 03 04

 

GK-VI/2-7050/01/10

z dn. 26.04.2010r.

 

3.

 

FCC POLSKA Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-810 Zabrze,
oddział:
-ul. Strefowa 8,  39-400 Tarnobrzeg,

z dniem 21.11.2017r. zmiana nazwy firmy z A.S.A Polska Sp. z o.o.

 

 

867-207-81-71

 

180002083

 

 

20 03 04;

 

 

GK.6233.1.1/2012 /23.04.2012

W dn. 6.02.2018r dokonano zmian w wpisie RDR.C.Ż.

 

4.

„SanTa-EKO”  Sp. z o.o.,
ul. Portowa 24,
27-600 Sandomierz
 

864-132-59-41

 

830296989

 

20 03 04;

 

 

GK.6233.1.2/2012 / 09.07.2012

 

 

5.

 

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola 

 

 

 

865-000-30-71

 

 

830036219

 

 

20 03 04;

 

 

GK.6233.1.3/2012 / 24.09.2012,

GO.IV.7050.02.16.MK/

22.09.2016r.

 

6.

 

„ REMONDIS”  Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16-zmiana na 18

,  02-981 Warszawa oddział:
ul. Gulińskiego 13A, zmiana adresu na ul. „Antoniego Hedy ps. Szary” nr 13 A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

728-01-32-515

 

011089141

 

; 20 03 04;

 

 

GK.6233.1.5/2012 / 08.11.2012

C.Ż. –w  RDR –zmiana dokonana 25.05.2018r. na wniosek

L.dz.1685/2018/ML-S

 

7.

 

Usługi Komunalne

Mariusz Leszczyński

Nowa Wieś 41,

37-400 Nisko

 

 

602-001-04-01

 

180205030

 

20 03 04

 

GK.7050.01.2012.VI.2.

z dn. 16.11.2012r.

 

8.

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.,  ul. Wolności 295,
37-403 Pysznica

 

865-20-28-626

 

180583513

 

20 03 04;

 

GK.6233.1.6/2012 / 04.12.2012,

GO.IV.7050.03.16.MK/

03.11.2016r.

 

9.

 

„Stare Miasto-Park”  Sp. z o.o. Wierzawice 874,
37-300 Leżajsk

 

816-16-14-875

 
 

180054074

 

 

20 03 04;

 

 

GK.6233.1.7/2012 / 10.12.2012

 

10.

 

Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3 37-300 Leżajsk

 

 

816-00-01-975

 
 

690266640


20 03 04

 

 

GK.6233.1.9/2012 / 20.12.2012

 

 

 

11.

 

„EKOLAND” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 14
23-200 Kraśnik

 

 

 

715-16-46-324

 

 

431240986

 

 

 

20 03 04

 

 

 

 

 

 

GK.6233.1.10/2013 / 11.02.2013

 

12.

 

 

„AUTO – ZŁOM”
Bogusław Paź
Przewłoka 46
27 – 670 Łoniów

 

867-119-18-82

 

830346279

 

20 03 04;

 

GK.6233.1.11/2013 / 11.02.2013

 

13.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

 

648-00-00-290

 

272758810

 

20 03 04;

 

 

GK.6233.1.13/2013 / 21.05.2013

 

15.

 

„DEZAKO” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30
39-200 Dębica

 

872-000-36-57

 

850007171

 

20 03 04;

 

GK.6233.1.15/2013 / 11.06.2013

Wykreślony  DECYZJĄ

Nr POS-IX.6233.1.2019.C.Ż.,

dnia 07.05.2019 r.                                                    

 

16.

 

Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych – Józefa Hausner
ul. Sienkiewicza 74
37- 400 Nisko

 

865-118-08-98

 

180099875

 

20 03 04;

 

GK.6233.1.18/2014 / 22.12.2014 r.

 

17.

 

WC SERWIS Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

 

 

648-27-30-408

 

241628482

 

20 03 04

 

ITP.-V/2-7050.01.15

 

18.

 

„LITTRANS”

 Litwiński Łukasz

ul. Nowa 30 B

37-400 Nisko

 

 

602-004-14-88

 

180467043

 

20 03 03

 

ITP.6233.1.21/2016 / 31.03.2016 r.

 

19.

 

Usługi Komunalne

Mateusz Małek

ul. Rędziny 5,   37-403 Pysznica

 

 

 

865-224-96-23

 

831377945

 

20 03 04

 

GO.IV.7050.01.16.MK/

16.06.2016r.

 

20.

 

„DAMBUR”

Damian Burdzy
Stany- ul. Parkowa 14
37-433 Bojanów

 

 

865-243-34-10

 

180930400

 

20 03 04

 

GO.IV.7050.01.17.MK/
10.07.2017

 

21.

 

 

Tadeusz Małek

Usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

ul. Krótka 25

37-400 Nisko

 

 

865-110-82-11

 

831357262

 

20 03 04

 

GO-IV.7050.01.17.C.Ż/

27.11.2017r.

 

Sporządziła:  Celina Żołopa – Wydział Planowania Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Stalowej Woli.