7 maja 2019 roku w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli odbyło się podsumowanie konkursu pn. „Zrób coś z niczego – zamiast śmieci zabawka dla dzieci”. Konkurs zorganizowany został przy współpracy z Wydziałem Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli. Konkurs skierowany był do wszystkich grup żłobkowych, a jego celem było stworzenie przez dzieci wraz rodzicami „zabawki ze śmieci”. Konkurs rozstrzygnięto w wyniku tajnego głosowania na poszczególne prace. W głosowaniu brali udział rodzice wszystkich grup żłobkowych, opiekunki i obsługa żłobka w dniach od 24.04 do 25.04.2019. Głosy były oddawane na przygotowanych kartach do głosowania i  wrzucane do specjalnie przygotowanej urny. Do konkursu zgłosiło się 13 uczestników z trzech grup wiekowych. Liczba oddanych głosów to : 70. Liczenia głosów dokonała powołana przez Dyrektora Miejskiego Żłobka Integracyjnego komisja, w skład której weszli: opiekunowie grup w żłobku oraz pracownik Wydziału Planowania Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli. Po przeliczeniu głosów wyłoniono 3 pierwsze miejsca.

Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano nagrody ufundowane przez Wydział Planowania Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli. Wszystkim zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!