28 czerwca 2017 roku w Chłopskiej Woli w Karczmie „Zacisze” odbył się Piknik sportowo – rekreacyjny dla Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz ich Rodzin i Przyjaciół. Współorganizatorem Pikniku było Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych PODLEŚNA ze Stalowej Woli. 

Był to czas podsumowania Programu z zakresu edukacji ekologicznej „Jestem EKO – Dbam o przyrodę i środowisko”, który realizowany był przez Uczestników WTZ przy MOPS w Stalowej Woli.

Niepełnosprawni Uczestnicy Warsztatu zapoznali się z zasadami segregowania odpadów, które bezpośrednio służą ochronie otaczającego nas środowiska i służącej nam przyrody ucząc się tym samym, że przez zwykły gest i nawyk segregowania odpadów możemy przyczynić się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Wynikiem realizowanego programu jest większa świadomość i odpowiedzialność za ochronę środowiska. Powstało również wiele prac plastycznych obrazujących bogactwo i wyjątkowość występującej na Podkarpaciu przyrody, plakatów promujących nasz region i zasady dbania o środowisko, które nam wszystkim służy.

Dla osób biorących udział w realizacji programu Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Stalowej Woli przygotował pamiątkowe dyplomy i upominki oraz nagrody, które sprawiły wiele radości. Wręczyli je obecni na Pikniku: Pan Witold Tutak Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz Pan Piotr Pierścionek Dyrektor MOPS w Stalowej Woli.

Rozgrywano konkurencje piknikowe: bieg z jajkiem, strzelanie do celu, przeciąganie liny, skakanki, turniej szachowy i warcabowy, rzut do celu, rzut ringo, „łowienie rybek” w balii.  Były tańce integracyjne, ciasto i lody dla ochłody oraz wspólne biesiadowanie przy grillu.

P1450125 P1450128 P1450160 P1450169 P1450173 P1450182 P1450184 P1450222 P1450312