23 kwietnia 2018 roku Wydział Gospodarki Odpadami wraz z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli prowadzili akcję sprzątania terenów leśnych. Sprzątaniem objęto kompleks lasu komunalnego usytuowanego pomiędzy ul. Energetyków i ul. Leśną w Stalowej Woli. W akcji uczestniczyli uczniowie klas I H i II H – klasy o profilu biologiczno – chemicznym. Wychowawcy klas Pani Lidia Hawryło – Sierpniak oraz Pan Wiesław Mazurkiewicz swoją postawą pokazali, że dla śmieci w lesie mówimy „NIE”. Razem ze swoimi wychowankami ubrali rękawicę i przystąpili do sprzątania lasu. W sumie zebranych zostało 40 worków o pojemności 120 litrów, co stanowi znakomity wynik!