Wypowiadanie umów na wywóz odpadów komunalnych

INFORMACJA ZE STRONY MZK SP. Z O.O. W STALOWEJ WOLI DOTYCZĄCAROZWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Miejski Zakład Komunalny informuje, że od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Stalowa zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. W nowym systemie opłatę za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy. Ustawodawca nie przewidział w związku…