Terminy odbioru odpadów

Terminy odbioru odpadów zmieszanych nie ulega zmianie, odbywa się na dotychczasowych zasadach, co dwa tygodnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 15 842 09 58

27
Czerwiec 2013