PUNKTY SELEKTWYNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY ORAZ WYKAZ APTEK ODBIERAJĄCY PRZETERMINOWANE LEKI,

Gminny punkt zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Stalowa Wola „RUPIECIARNIA”

 1. Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) czynny jest w dniach:      od WTORKU do PIĄTKU w godz. 10 – 18      w SOBOTY w godz. 8 – 16
 2. W GPZON przyjmowane są bezpłatnie surowce wtórne i odpady niebezpieczne od mieszkańców Miasta i Gminy Stalowa Wola. Przekazujący dostarcza surowce wtórne i odpady niebezpieczne we własnym zakresie
 3. Do Punktu Zbiórki można przekazywać odpady takie jak:
  stare meble zużyte opony alkalia
  papier i tekturę rozpuszczalniki metale
  tworzywa sztuczne odczynniki fotograficzne odzież
  opakowania wielomateriałowe urządzenia AGD i RTV kwasy
  szkło (bez szkła okiennego) środki ochrony roślin detergenty
  gruz budowlany lampy fluorescencyjne oleje i tłuszcze
  baterie i akumulatory farby,tusze,kleje  
 4. Zasady przyjmowania odpadów
  a. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku w GPZON zgodnie ze wskazaniami obsługi.
  b. Gruz budowlany przyjmowany będzie w workach lub luzem. Gruz rozładowywany jest przez przekazującego odpad w miejscu wskazanym przez obsługę.
  c. Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej muszą być przekazywane w szczelnych, zamkniętych opakowaniach z podana nazwą zawartości.
 5. Podczas przebywania na terenie Punktu Zbiórki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.
 6. W GPZON nie będą przyjmowane:
  – odpady medyczne, przeterminowane lekarstwa (odpady takie należy oddać do apteki przyjmującej takie odpady).
  – eternit i azbest.
 7. Telefon kontaktowy do Punktu w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 18A  15 – 15 – 642 – 62 – 36 Telefon siedziby ZTiOM 15 – 842 – 70 – 86

 Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki

 1. Apteka
  ul. Energetyków 35, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 877-64-63
 2. Apteka REMEDIUM
  ul. Hutnicza 10, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 843-23-92
 3. Apteka NADZIEJKA
  ul. Wojska Polskiego 4A, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 844-87-52, fax: 844-87-52
 4. Apteka DERMATICA
  ul. Jana Pawła II 2C, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 842-83-33
 5. Apteka
  ul. Popiełuszki 5, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 842-06-65, fax: 842-06-65
 6. Apteka SANA
  ul. Narutowicza 1, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 844-27-82, fax: 844-27-82
 7. Apteka
  ul. Niezłomnych 70, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 843-89-82, fax: 843-89-82
 8. Apteka CEFARM KIELCE
  ul. Okulickiego 38, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 842-42-66, fax: 842-42-66
 9. Apteka VITA
  ul. Poniatowskiego 21E, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 843-84-49, fax: 843-84-49
 10. Apteka
  ul. Poniatowskiego 80, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 844-30-66, fax: 844-30-66
 11. Apteka FARMEX
  ul. Rozwadowska 4, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 844-24-04, fax: 844-24-04
 12. Apteka ASPIRYNKA
  ul. Siedlanowskiego, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 842-68-60
 13. Staszica 9 STALOWA WOLA, Apteka
  ul. Staszica 9, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 842-60-95
 14. Wojska Polskiego 16a STALOWA WOLA, Apteka
  ul. Wojska Polskiego 16a, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 842-10-26
 15. Poniatowskiego 4 STALOWA WOLA, Apteka
  ul. Poniatowskiego 4, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: 842-79-86, fax: 842-79-86
 16. TESCO ul. Przemysłowa 2B, Apteka
  ul. Przemysłowa 2B, 37-450 STALOWA WOLA
  tel.: (0-15) 877-31-00, 842-57-98