ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Gminy Stalowa Wola odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.   
ul. Komunalna 1,   
37-450 Stalowa Wola  
tel:+48 (015) 842-34-11    
tel:+48 (015) 842-16-91      
tel:+48 (015) 844-26-99  
tel:+48 (015) 842-04-63
tel:+48 (015) 842-19-50
e-mail:mzk@um.stalowawola.pl

www.stalowawola.pl/plan/