PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

 

Gminny punkt zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Stalowa Wola „RUPIECIARNIA”

 

 1. Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) przy ul. 1-go Sierpnia 18A czynny jest w dniach: od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU w godz. 10 – 18, w SOBOTY w godz. 8 – 16, przy ul. COP 38 od WTORKU – PIĄTKU w godz. 10 – 18, w SOBOTY w godz. 8 – 16.
 2. W GPZON przyjmowane są bezpłatnie surowce wtórne i odpady niebezpieczne od mieszkańców Miasta i Gminy Stalowa Wola. Przekazujący dostarcza surowce wtórne i odpady niebezpieczne we własnym zakresie
 3. Do Punktu Zbiórki można przekazywać odpady takie jak:
  stare meble zużyte opony alkalia
  papier i tekturę rozpuszczalniki metale
  tworzywa sztuczne odczynniki fotograficzne odzież
  opakowania wielomateriałowe urządzenia AGD i RTV kwasy
  szkło (bez szkła okiennego) środki ochrony roślin detergenty
  gruz budowlany lampy fluorescencyjne oleje i tłuszcze
  baterie i akumulatory farby,tusze,kleje  leki
 4. Zasady przyjmowania odpadów
  a. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku w GPZON zgodnie ze wskazaniami obsługi.
  b. Gruz budowlany przyjmowany będzie w workach lub luzem. Gruz rozładowywany jest przez przekazującego odpad w miejscu wskazanym przez obsługę.
  c. Odpady niebezpieczne w postaci ciekłej muszą być przekazywane w szczelnych, zamkniętych opakowaniach z podana nazwą zawartości.
 5. Podczas przebywania na terenie Punktu Zbiórki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi.
 6. W GPZON nie będą przyjmowane:
  – eternit i azbest.
 7. Telefon kontaktowy do Punktu w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 18A – (15) 642-62-36, COP 38 – 15 810-93-30