Na terenie Gminy Stalowa Wola odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Stalowa Wola zagospodarowywane są przez :

 • Składowisko Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli – odbiór odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 09 99, 19 12 09, 19 12 12, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, do dnia 30.06.2013 -20 03 01
 • Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku  – odbiór odpadów o kodach 20 02 01        (odpady ulegające biodegradacji – gałęzie, trawa, liście)
  ul. Żwirki i Wigury 3
  37 -300 Leżajsk
  tel./fax +48 (017) 242-08-58
  tel:+48 (017) 242-08-83
  tel:+48 (017) 242-62-06
  e-mail:mzklezajsk@mzklezajsk.pl
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie – odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06
  ul. Biłgorajska 16
  37-418, Krzeszów
  tel:+48 (015) 879-87-91
  e-mail:zgk@rz.com.pl
 • WTÓR-STEEL Sp. z o.o.  – odbiór odpadów o kodach 19 12 12, 20 01 10, 20 01 11, 20 07 07, 20 03 07, 15 01 06
  ul. Grabskiego 12
  37 – 450 Stalowa Wola
  tel./fax +48 (015) 813-57-39
  tel./fax +48 (015) 813-57-69
  e-mail: biuro@wtorsteel.pl

Rok 2016

Odpady zmieszane z terenu Gminy Stalowa Wola w 2016 r. wywożone będą do Instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola.

Odpady zielone w 2016r. do wywożone są do Instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2016 r. będą składowane w instalacji regionalnej – Składowisko w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

Rok 2017

Odpady zmieszane z terenu Gminy Stalowa Wola w 2017 r. wywożone będą do Instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola.

Odpady zielone w 2017 r. do wywożone są do Instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2017 r. będą składowane w instalacji regionalnej – Składowisko w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

Rok 2018

Odpady zmieszane z terenu Gminy Stalowa Wola w 2016 r. wywożone są do Instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola.

Odpady zielone w 2018 r. do wywożone są do Instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, ul. COP 25, 37-450 Stalowa Wola.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2018 r. będą składowane w instalacji regionalnej – Składowisko w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.