Dokumenty

Formularze deklaracji są dostępne w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy ul. Wolności 9.

Istnieje możliwość pobrania  deklaracji w formie elektronicznej ze strony www.odpady.stalowawola.pl.

Za okres od 01.07.2013 – 31.12.2013 składamy deklarację http://odpady.stalowawola.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1 (nie ma możliwości jej edytowania)

Za okres od 01.01.2014 – nadal składamy deklarację http://odpady.stalowawola.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=49.(nie ma możliwości jej edytowania)

Istnieje możliwość wypełnienia i przesłania obowiązującej deklaracji elektronicznie. Plik http://odpady.stalowawola.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=64 wypełniamy elektronicznie, drukujemy do pdf. i zapisujemy na dysku. Po sprawdzeniu poprawności zapisanych informacji podpisujemy elektronicznie i przesyłamy na skrzynkę podawcza urzędu

Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani są  właściciele domów jednorodzinnych, firmy oraz instytucje. W zabudowie wielolokalowej deklarację składa Zarządca, odrębnie dla każdego budynku.